Søkar / Omdisponering/utsetting / Ordinær søknad

OrganisasjonSøknad omDato innsendtGodkjent beløpSøk omdisponering/utsetting
VON IDRETTSLAG

Bygging av Gapahuk med grill.

februar 28, 2019-
OrganisasjonSøknad omDato innsendtGodkjent beløpSøk omdisponering/utsetting