Registrer ny brukar

  • Vi ber om ditt mobilnummer slik at vi kan sende deg sms når noko skjer med handsaminga. Til dømes når du får svar på søknaden. Bruk åtte siffer utan prefiks.
  • Styrkeindikator
  • Når du registrerer deg som brukar, samtykker du til at Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane kan handsame dine personopplysningar som skildra her. Du er kjend med at samtykke er frivillig, og at det når som helst kan trekkast tilbake. Dersom samtykket vert trekt, vil brukaren bli sletta slik at vi ikkje kan få gjenskapt (rekonstruert) brukaren.